V edici Sociologické aktuality vychází původní a překladové texty, které se vyznačují svým přínosem k sociologii jako vědecké disciplíně, originalitou sociologického zpracování fenoménů, jež hýbou současnou společností, anebo výstavbou a sociologickým zpracováním nových výzkumných problematik. Tituly vycházející v této edici jsou určené širokému okruhu čtenářek a čtenářů se zájmem o kritické porozumění současnému světu, které sociologie nabízí. Edici řídí: Jan Maršálek