Samotnou podstatou filosofie je, že se ve své snaze o poznání obrací nejen ke světu, ale i k sobě samotné a její vlastní dějiny jsou pro ni zároveň jedním z nejmocnějších pracovních nástrojů. Tato její reflexivní a instrumentální povaha se tak promítá i do náplně edice Filosofie, v níž vycházejí původní práce z dějin filosofie, především pak novověké filosofie evropské, která v našem myšlení hraje ústřední roli.