tištěná kniha e-kniha
Být místem Bytí

Být místem Bytí

Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera

Michálek, Jiří

témata: filozofie
edice: Filosofie

brožovaná, 56 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2017
ISBN: 978-80-246-3668-9
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně proměny chápání klíčového pojmu „das Dasein“ (pobyt) či užití pojmů nových, jako „das Ereignis“ nebo „das Gestell“. Jiří Michálek, znalec zejména pozdního Heideggerova díla, ve třech přednáškách z let 2010–2014 tyto rozdíly jasným a precizním způsobem osvětluje. Postupně se věnuje přechodu od pobytu (das Dasein) z období Bytí a času k pobytu myšlenému z Bytí (das Seyn), tedy pobytu jako místu Bytí (das Da-sein), postavení snu a snění v bytí pobytu a otázce, zda a případně jakým způsobem lze překonat vládu zjednatelnosti (Ge-Stellu). Na relativně malé ploše se tak dostává čtenáři do rukou nástroj k lepšímu rozumění Heideggerovu myšlení a tomu, jakým směrem se vyvíjelo v období po obratu.

Obsah

Pobyt po obratu
Sen jako fenomén
Pravda bytí a bytí bez pravdy
Summary
Literatura
O autorovi (Jaroslav Koťa)

Nejnovější tituly v edici