tištěná kniha
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Hill, JamesKarásek, Jindřich (ed.)

témata: filozofie
edice: Filosofie

brožovaná, 144 str., 1. vydání
vydáno: březen 2018
ISBN: 978-80-246-3747-1
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně. Jednak se totiž interpreti a komentátoři starověkých autorů nerozpakují používat termín vědomí v rámci svých výkladů, jednak je pojem vědomí zatížen mnohoznačnostmi, které již samy o sobě neumožňují provést v této věci definitivní rozhodnutí. To dokládá i tato kniha. Sedm esejů, které ji tvoří, se zabývá různými přístupy k vědomí předloženými ve třech klíčových obdobích – v raně novověké filosofii, v německé klasické filosofii a v současné analytické filosofii

Nejnovější tituly v edici