Environmentální texty jsou platformou pro publikování především původních prací z environmentalistiky a souvisejících oborů (jako jsou ekologie, geografie, chemie, fyzika, biologie či ekonomie). Čtenářům zpřístupní důležité syntézy, učební i popularizační texty stejně jako monografie přinášející nejnovější poznatky z klíčových oblastí.