REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 61 (2021), 168–171

Michal Karľa – Karolína Šedivcová – Martin Macháček (vyd.), Život ve znacích. Studie k dílu Johna Deelyho

Jana Švorcová

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2022.13
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

Book review on M. Karľa – K. Šedivcová – M. Macháček (vyd.) Život ve znacích. Studie k dílu Johna Deelyho. Praha (Togga) 2020, 308 str.

Creative Commons License
Michal Karľa – Karolína Šedivcová – Martin Macháček (vyd.), Život ve znacích. Studie k dílu Johna Deelyho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení