REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 61 (2021), 162–167

Petr Glombíček, Genealogie zdravého rozumu

Eva Peterková

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2022.12
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

Book review on Petr Glombíček, Ke genealogii zdravého rozumu. Praha (Togga) 2020, 303 str.

Creative Commons License
Petr Glombíček, Genealogie zdravého rozumu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení