REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 60 (2021), 65–96

Odkud řeč. Herderovo hledání odpovědi na otázku po lidském, či božském původu řeči

[Where Does the Language Come from. Herderʼs Search for an Answer to the Question of the Human or Divine Origin of Language]

Olga Navrátilová

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.18
zveřejněno: 16. 09. 2021

Abstract

The article aims to present Herder’s early philosophy of language against the background of the question regarding the human or divine origin of language, which influenced mainly the German discussion in the 1760s. It focuses on the interpretation of two writings in which Herder answers the question of the origin of speech in a seemingly different way: A Treatise on the Origin of Language and The Oldest Document of the Human Race. While in the Treatise Herder insists on the human origin of language, in The Oldest Document he admits the need for “God’s teaching” for its origin. The question therefore arises as to whether Herder has revised his original position. However, we demonstrate that The Oldest Document is not a revision, but a supplement to the theses contained in the Treatise by metaphysical assumptions, which form an indispensable framework for Herder’s philosophy of language.

Creative Commons License
Odkud řeč. Herderovo hledání odpovědi na otázku po lidském, či božském původu řeči is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení