REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 60 (2021), 29–63

Universální život a život lidský. K ontologii přírody u Jana Patočky a Maurice Merleau-Pontyho

[Universal Life and Human Life. On the Ontology of Nature in Jan Patočka and Maurice Merleau-Ponty]

Martin Rabas

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.17
zveřejněno: 16. 09. 2021

Abstract

The present article has two objectives. One is to elucidate the philosophical approach presented in the so-called Strahov Systematic Manuscripts of Jan Patočka in terms of consciousness and nature. The other is to compare this philosophical approach with Maurice Merleau-Ponty’s theses on nature, as elaborated in 1956–1961, and to point out some advantages and limitations of both approaches. In our opinion, Patočka’s philosophical approach consists, on the one hand, in a descriptive analysis of human experience, which he understands as a pre-reflective self-relationship pointing towards the consciousness of the world. On the other hand, on the basis of this descriptive analysis Patočka consequently explicates all non-human life, inorganic matter, and finally the whole of nature as life in its own right, the essence of which is also a certain self-relation with a tendency towards consciousness. The article then briefly presents Merleau-Ponty’s theses on nature, and finally compares them with Patočka’s overall theses on nature. The advantage of Patočka’s notion of nature as against Merleau-Ponty’s is that, in Patočka’s view, nature encompasses both the principle of unity and individuality. On the other hand, the advantage of Merleau-Ponty’s understanding of nature as against Patočka’s lies in the consistent interconnectedness of the infinite life of nature and the finite life of individual beings.

Creative Commons License
Universální život a život lidský. K ontologii přírody u Jana Patočky a Maurice Merleau-Pontyho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení