REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 59 (2020), 81–104

Nemoc mladého Huma a filosofická krize

[The Young Hume’s Malady and the Philosophical Crisis]

Hynek Janoušek

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.3
zveřejněno: 09. 03. 2021

Abstract

The first part of the article presents a commentary on Humeʼs famous letter to a physician, especially with respect to both the psychological and the physiological impact of enthusiasm on the human mind. The second part attempts to integrate and deepen the insights thus gained into a broader picture of Hume’s concept of mind in his Treatise of Human Nature and in some of his early essays. Hume’s cautious view of philosophical enthusiasm in his early work is analyzed against the background of his discussion of religious and poetic enthusiasm. The strong impact of philosophical ideas on the imagination initially seems to alleviate the mind’s inherent dependency on external objects. However, the abstract nature of philosophical ideas is not strong enough so as to sustain the activity of the imagination over a longer period of time. The article discuses three features of this abstract nature: the general character of philosophical ideas; abstraction from the perceived world; and the complexity of arguments. It further shows that according to Hume, operations of sympathy are needed to supplement and invigorate philosophical thought if it is to be sustainable. These operations bind the philosophical results of lonely thinking to emotions of its recipients, thus making it impossible to think in isolation from the outside world. The text also argues that while radical skepticism is one of the worst sinners against this natural “sympathetic” condition of thinking, the causes of the potential malady caused by philosophical thought are conceived by Hume more broadly and not as exclusively limited to radical skepticism.

Creative Commons License
Nemoc mladého Huma a filosofická krize is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení