REFLEXE

REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2020 No 59 (2020), 53–79

Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi

[Moses and the Intelligible World. Knowledge Given to the King of Israel, the Lawgiver, the High Priest and the Prophet according to Philo of Alexandria]

Markéta Dudziková

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2021.2
zveřejněno: 09. 03. 2021

Abstract

Philo of Alexandria provides our first extant testimony of the theory of Forms interpreted as the thoughts of God. Though Philo is probably not the founder of such an interpretation, he employs it when presenting the Pentateuch to his Hellenistic audience. The present study deals with the role of Forms or intelligible patterns in Philo’s portrayal of Moses. In Philo’s On the Life of Moses (De vita Mosis), Moses is characterized as an ideal king, lawgiver, high priest and prophet. The pattern that was revealed to Moses on the Mount Sinai is identified with the noetic cosmos, in accordance with which God created our world, and Philo regards the knowledge of the intelligible patterns as a source of Moses’ mission: The Law of Moses, the Jewish sanctuary as well as Moses’ own life are based on his knowledge of the intelligible patterns. In a similar way, Philo presents the Hebdomad as an eternal idea and connects the Jewish celebration of the Sabbath not only with the seventh day of the creation of the world but also with Moses’ prophecy during Israel’s pilgrimage in the desert. In this way, Philo uses the Platonic and the Pythagorean concepts to depict Moses as a philosopher who transmits the knowledge of the eternal Forms to everyone.

Creative Commons License
Mojžíš a svět idejí. Poznání dané podle Filóna Alexandrijského izraelskému králi, zákonodárci, veleknězi a prorokovi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení