PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 3 (2022), 193–198

Rare Location of a Dermoid Cyst in the Parotid Gland: A Case Report

Michal Vavro, Samuel Horák, Bronislava Dvoranová, Zuzana Čierna, Pavel Babál, Daniela Kobzová, Dušan Hirjak, Ladislav Czakó

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.18
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Dermoid cyst of the parotid gland is a lesion composed of benign tissues of ectodermal and mesodermal origin. Although a dermoid cyst can be encountered across nearly all sites of the body, its location in the head and neck area is quite uncommon and even more unusual inside the parotid gland. We present a case of a patient with gradually enlarging tumour in her right parotid gland who underwent surgical removal of the tumour histologically corresponding to a dermoid cyst.

klíčová slova: Dermoid cyst; Cyst of parotid gland; Parotid gland disease

Creative Commons License
Rare Location of a Dermoid Cyst in the Parotid Gland: A Case Report is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení