PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 3 (2022), 188–192

A New Mystery: Phantosmia after COVID-19 Infection

Banu Atalay Erdogan, Anas Eldahshan

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.17
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has developed as a pandemic and has caused millions of deaths worldwide. Multiple studies have implicated anosmia and ageusia as symptoms associated with COVID-19. In this case report we present the cases who suffer from phantosmia after COVID-19 infection. As the prevalence of the virus increases, the symptomatology profile continues to be updated. More studies are needed to better understand this disease.

Klíčová slova: COVID-19; Anosmia; Olfactory disorders; Phantosmia

Creative Commons License
A New Mystery: Phantosmia after COVID-19 Infection is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení