PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 3 (2022), 199–205

Primary Epithelioid Angiomyolipoma of Adrenal Gland: Case Report and Literature Review

Muhammet Cicek, Huseyin Ozgur Kazan, Ramazan Gokhan Atis, Asif Yildirim

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.19
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Angiomyolipomas (AMLs) are mesenchymal tumours derived from perivascular epithelioid cells. Although AMLs are generally known as benign and extremely rare epithelioid variants of AML, they may be potentially aggressive. Here we present an adrenal epithelioid AML and the literature review. A 64-year-old female patient was diagnosed with a left adrenal mass detected incidentally on ultrasonography. Preoperative abdominal CT (computed tomography) showed a 95×68 mm heterogeneous contrast enhancement mass lesion in the left adrenal gland. The lesion was hormone inactive in the endocrinological evaluation, and left laparoscopic adrenalectomy was performed. The patient was discharged on the 2nd postoperative day. Pathology was reported as epithelioid subtype AML. The patient has no local recurrence or metastasis in the 18-month follow-up period and imaging. Adrenal epithelioid AML is an extremely rare and potentially aggressive variant. According to the literature, open or laparoscopic adrenalectomy seems to be suitable option for disease management.

klíčová slova: Epithelioid angiomyolipoma; PEComa; Adrenal angiomyolipoma; Laparoscopic adrenalectomy

Creative Commons License
Primary Epithelioid Angiomyolipoma of Adrenal Gland: Case Report and Literature Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení