PRAGUE MEDICAL REPORT
PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 123 No 3 (2022), 181–187

Impact of Hemorrhagic Stroke on Molar Bite Force: A Prospective Study

Gabriel Pádua da Silva, Edson Donizetti Verri, Marcelo Palinkas, Camila Roza Gonçalves, Paula Napolitano Gonçalves, Robson Felipe Tosta Lopes, Guilherme Gallo Costa Gomes, Isabela Hallak Regalo, Selma Siéssere, Simone Cecilio Hallak Regalo

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2022.16
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Stroke is a neurological deficit of cerebrovascular origin that promotes physical impairments of adult individuals. The present study is aimed to demonstrate whether hemorrhagic stroke affects the maximum molar bite force. The prospective study carried in Centro Universitario Claretiano de Batatais, Brazil, determined the distribution of the sample into two groups: hemorrhagic stroke group (n=18, median age, 62.5 years) and disease-free group (n=18, median age, 62.0 years), with 10 men and 8 women in each group. Subjects were paired one-to-one (age and body mass index). The dynamometer was used to measure the maximum molar bite force (right and left). All analyses were performed with a significance level of 5% (Student’s t-test). Differences were found on the right (p=0.048) and left (p=0.042) molar bite force, with lower bite force (both sides) in hemorrhagic stroke group. The study suggests that hemorrhagic stroke negatively affects the maximum molar bite force and necessitates changes in food intake to nutritious and softer consistency foods.

Klíčová slova: Cerebrovascular disorders; Stroke; Bite force; Record; Stomatognathic system

Creative Commons License
Impact of Hemorrhagic Stroke on Molar Bite Force: A Prospective Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení