PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 3 (2021), 222–227

Oral Malignant Melanoma: A Case Report

Suman Sen, Sheuli Sen, M. Geetha Kumari, Sufia Khan, Subhasini Singh

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.20
zveřejněno: 01. 10. 2021

Abstract

Melanoma is a malignant neoplasm of the epidermal melanocytes. Awareness and early recognition of pigmented lesion inside oral cavity helps in initial diagnosis and further investigation and treatment. Oral malignant melanoma is a rare aggressive neoplasm commonly seen among middle age. The diagnosis of melanoma initiates from the pre-existing pigmented lesions. The poor prognosis of oral melanomas requires that pigmented lesions of undetermined origin be routinely biopsied. A case of malignant melanoma of hard palate with its clinical, radiological and histopathological presentation along with brief review is presented. Prognosis of these lesion is poor with survival rate of 5 years.

Klíčová slova: malignant melanoma; palate; pigmentation; melanocytes

Creative Commons License
Oral Malignant Melanoma: A Case Report is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení