PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 3 (2021), 216–221

Splenic Rupture and Massive Hemoperitoneum Due to Coagulopathy after Atheris Viper Snakebite

Jiří Valenta, Zdeněk Stach, Eva Vagenknechtová, David Hoskovec

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.19
zveřejněno: 01. 10. 2021

Abstract

Coagulopathy with defibrination is one of symptoms accompanying snakebite envenoming, where life-threatening complications such as massive bleeding and organ hematomas formation can occur. Here, we report a case of hemocoagulation failure due to bite by African Great Lakes bush viper Atheris nitschei with impossibility of specific treatment for absence of antivenom and its life-threatening complication: very rare and unexpected atraumatic splenic rupture with massive hemoperitoneum and necessity of urgent splenectomy.

Klíčová slova: snakebite; Atheris viper; coagulopathy; splenic rupture; hemoperitoneum; splenectomy

Creative Commons License
Splenic Rupture and Massive Hemoperitoneum Due to Coagulopathy after Atheris Viper Snakebite is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení