PRAGUE MEDICAL REPORT

PRAGUE MEDICAL REPORT
Prague Medical Report je víceoborový biomedicínský časopis publikující původní recenzované vědecké články, přehledové a případové studie a krátké zprávy v angličtině. Časopis založený v roce 1885 jako Sborník lékařský vychází čtyřikrát ročně.

PRAGUE MEDICAL REPORT, Vol 122 No 3 (2021), 228–232

Testing Positive for SARS-CoV-2 in Two Countries 105 Days Apart

Tshokey Tshokey, Jamyang Choden, Lila Adhikari, Binay Thapa, Sonam Wangchuk

DOI: https://doi.org/10.14712/23362936.2021.21
zveřejněno: 01. 10. 2021

Abstract

Recovered COVID-19 patients may test positive for SARS-CoV-2 for a long time from intermittent shedding of viral fragments. A 36-year-old man who tested positive for SARS-CoV-2 in the Czech Republic and recovered tested positive again in Bhutan, 105 days beyond his first positive test. He experienced minimal symptoms and recovered without complications. Although no virological test was conducted to rule out reinfection, the repeat positive test after initial recovery likely resulted from prolonged shedding of dead viral particles than a reinfection.

Klíčová slova: Bhutan; COVID-19; Czech Republic; SARS-CoV-2

Creative Commons License
Testing Positive for SARS-CoV-2 in Two Countries 105 Days Apart is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

167 x 240 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 450 Kč
ISSN: 1214-6994
E-ISSN: 2336-2936

Ke stažení