EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 2 (2019), 72–76

Is the Šumava National Park changing into a desert? A mini-review

Karolína Bílá, Pavel Kindlmann

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2019.9
zveřejněno: 28. 12. 2019

Abstract

The provoking title briefly represents the opinion of a number of politicians and lobbyists. The majority of biologists, however, do not agree with this statement and present several arguments for why such a change will not occur. We attempt to elucidate the current and future situation in the Šumava NP based on available data. We also compare the situation in the Šumava NP with that in the whole of the Czech Republic, where the situation is similar or even worse. The devastated spruce forests are regenerating from young seedlings, biodiversity is increasing and the national park is not threatened by drought any more than the surrounding landscape. Here we dismiss the alarming messages about a desert in the Šumava NP, as the opposite is true, with the drought level there lower than in the rest of the Czech Republic.

Klíčová slova: climate change; Czech Republic, drought; forest regeneration; mountains; Šumava

Creative Commons License
Is the Šumava National Park changing into a desert? A mini-review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení