EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 2 (2019), 63–71

Effect of nature conservation on the socio-economic development of municipalities in the south western border region of the Czech Republic

Karolína Bílá, Zdenka Křenová, Zdeněk Pícha, Pavel Kindlmann

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2019.8
zveřejněno: 28. 12. 2019

Abstract

In this study, we focus on factors affecting the socio-economic development within a protected zone and attempt to elucidate if being in a protected area significantly affects the development or whether other factors also have a role. We focused on population counts recorded in 1991 and 2011 in order to identify the changes in the economy following to the establishment of the Šumava National Park in 1991 and Český les Protected Landscape Area (PLA) in 2005. A total of 39 municipalities of similar size and history were included and 18 socio-economic indicators, which can be broadly categorized in terms of economy, landscape use and municipality income. We performed ANCOVA to determine the association between the size and location (outside or inside protected area) of a municipality and each of the18 socio-economic indicators. They did not vary significantly in 1991. After two decades the demography, economy and landscape usage were significantly different. However, they were not a result of being in a protected area but changes in the sizes of the municipalities. The municipalities located within protected areas may profit from their locality and it has positive rather than negative effects on the socioeconomic indicators.

Klíčová slova: border region; Český les PLA; demography; protected area; socio-economic development; Šumava NP

Creative Commons License
Effect of nature conservation on the socio-economic development of municipalities in the south western border region of the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení