EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 9 No 2 (2019), 77–86

Methods for monitoring alpine plant phenology: a pilot study in the Line Creek Plateau Research Natural Area, USA

Zdenka Křenová, J. Stephen Shelly, Zdeňka Chocholoušková

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2019.10
zveřejněno: 28. 12. 2019

Abstract

Alpine plant phenological traits are studied and several hypotheses about their latitudinal variation are tested within a comparative research project, which is being conducted on groups of plant species for which relationships are inferred from available phylogenies. The study sites for this project are located in tropical Ecuador, semitropical Bolivia and the temperate Rocky Mountains in the USA. Several temperate alpine species occur near the Rocky Mountains Field Station in Colorado and large populations of three alpine target species (Caltha leptosepala, Castilleja pulchella, Gentiana algida) were found at the Line Creek Plateau Research Natural Area, in the Beartooth Range in Montana. This location was initially investigated in August 2018 to choose the study site and test a methodology for collecting plant trait data. This study site, the target plant species and the results of a preliminary study, together with recommendations for the full season monitoring, are discussed in this paper.

Klíčová slova: alpine plants; Caltha; Castilleja; climate change; Gentiana; reproductive ecology

Creative Commons License
Methods for monitoring alpine plant phenology: a pilot study in the Line Creek Plateau Research Natural Area, USA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení