EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 13 No 2 (2023)

The effect of underground drainage on peat meadows and inactivation of the drainage in an attempt to restore these meadows, which failed as it reduced the ability of soils to retain water
Jimmy C. Oppong, Michal Kešner, Jana Macháčková, Jiří Kučera, Jan Frouz

Albedo on a glacial foreland at ground level and landscape scale driven by vegetation-substrate patterns
Lawrence Tanner, Genevieve Kikukawa, Kaylyn Weits

Distribution and invasiveness of four non-native species of plants in ecosystems in the Chorokhi delta (SW Georgia)
Irakli Mikeladze, Zurab Manvelidze, David Tsiskaridze, Gogita Shainidze

In vitro asymbiotic propagation of the vulnerable slipper orchid Cypripedium cordigerum D. Don
Saranjeet Kaur

Difficulties in determining distribution of population sizes within different orchid metapopulations
Magdaléna Švecová, Zuzana Štípková, Iva Traxmandlová, Pavel Kindlmann

Pollination strategies of deceptive orchids – a review
Michaela Steffelová, Iva Traxmandlová, Zuzana Štípková, Pavel Kindlmann

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení