EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 13 No 2 (2023), 65–70

The effect of underground drainage on peat meadows and inactivation of the drainage in an attempt to restore these meadows, which failed as it reduced the ability of soils to retain water

Jimmy C. Oppong, Michal Kešner, Jana Macháčková, Jiří Kučera, Jan Frouz

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2023.7
zveřejněno: 17. 12. 2023

Abstract

Drainage is often used to increase agriculture production, but it has adverse effects on biodiversity and water retention. Here, the effect of subsurface pipe drainage on peat meadows near Senotín (Czechia), which were drained from the mid-1980s to 1990s, was studied. Attempts were made to restore the peat meadows by damming drainage pipes using clay-filled trenches in 1996. In this case study, the effect on the depth of the water table, soil water retention, infiltration and soil temperature were recorded. Measurements of the original peat meadow (undrained site), drained meadow (drained site) and restored meadow (restored site) before restoration and two decades after restoration were recorded. The water table in undrained areas was higher than at drained and restored sites, indicating that drainage had lasting effect on drained and restored sites. Infiltration was lowest at the undrained site, greater at the drained site, and highest at the restored sites. Field water capacity was lowest at the restored site, greater at the drained site and highest at the undrained site. Soil water content at maximum saturation was lowest at the restored site, greater at the drained site and highest at the undrained site. Soil temperature was highest at the restored site with no significant difference between the undrained and drained sites. Soil moisture levels were highest at the undrained site and lowest at the drained site. In addition, the undrained and restored sites did not differ significantly in soil moisture content. In conclusion, restoration did not have a significant effect on the level of the water table, initiation of peat formation or ability of soil to hold water.

klíčová slova: drainage; peatlands; restoration; soil water retention; soil surface temperature

Creative Commons License
The effect of underground drainage on peat meadows and inactivation of the drainage in an attempt to restore these meadows, which failed as it reduced the ability of soils to retain water is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení