EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 13 No 1 (2023), 15–22

How land use affects biodiversity: An analysis of the differences in the effects recorded on different continents

Yidi Jiang, Andy Purvis

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2023.2
zveřejněno: 30. 06. 2023

Abstract

Biodiversity provides humans with abundant natural resources, but due to human activities, land use has become one of the main factors determining the loss of biodiversity. Previous research has shown that land use has different effects on different species. To illustrate this phenomenon, this study used a wide range of sets of data to determine how land use affects species diversity worldwide, and whether this effect depends on the continent. This study mainly uses linear mixed-effects models (LMM) and generalized linear mixed-effects models (GLMM) to address the questions from two aspects: abundance and species richness. The results show that the responses of both abundance and species richness differ significantly between continents, which in Europe are significantly lower than in countries with primary vegetation. However, due to the sample size for Europe being much larger than that for Asia and Oceania, this result also indicates that the level of sampling could have biased the results.

klíčová slova: biodiversity; continents; land use; impact

Creative Commons License
How land use affects biodiversity: An analysis of the differences in the effects recorded on different continents is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení