EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 13 No 1 (2023), 5–14

Effects of the herbicide glyphosate [n-(phosphonomethyl) glycine] on biodiversity and organisms in the soil

Hadjer Badani, Fatima Djadouni, Fatma Zohra Haddad

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2023.1
zveřejněno: 30. 06. 2023

Abstract

Glyphosate is an organophosphate herbicide manufactured by Monsanto, which eliminates annual and perennial weeds by inhibiting the enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) involved in the production of aromatic amino acids in plants and microorganisms. As this herbicide is used extensively, there is a lot of research on its effect on plants, animals and microbes, and human health. Glyphosate contaminates different ecosystems by spray drift, volatilization, and erosion by wind of it adsorbed on soil particles. Soil and aquatic microbiota play a significant role in this process. This molecule is resistant to abiotic degradation. Degradation by microbes is important. The aim of this review is to provide a concise and comprehensive survey of certain relevant aspects related to its effect on the biodiversity in soil. The effect on human health is also discussed.

klíčová slova: biodiversity; environment; glyphosate; health; microorganisms; soil

Creative Commons License
Effects of the herbicide glyphosate [n-(phosphonomethyl) glycine] on biodiversity and organisms in the soil is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení