EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 2 (2020), 115–123

Diversity of marine fish and their conservation status in Pusong Bay, Lhokseumawe City, Aceh Province, Indonesia

Adrian Damora, Agung Setia Batubara, Zuhdi Zuhdi, Yoke Hany Restiangsih, Fachrurozi Amir, Muhammad Irham, Nur Fadli, Firman M. Nur, Rizal Rizal

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.13
zveřejněno: 09. 12. 2021

Abstract

Marine fish have been decreasing in abundance over the last few decades due to environmental destruction and human exploitation. The aim of this study was to produce an inventory of the fish in Pusong Bay, Lhokseumawe City, Aceh Province, Indonesia by means of an exploratory survey of the area. The data was analysed descriptively using tables and graphs. A total of 71 species of fish were identified belonging to 54 genera, 37 families and 15 orders. Fish belonging to the Perciformes dominated the area with 33 species or 46.48% of the total number of fish identified. Based on the IUCN red list status, 62% of the species recorded in this study are categorized as of Least Concern, 35% Not Evaluated and 3% Data Deficient. Based on CITES, 71 species of the fish in Pusong Bay are categorized as Not Evaluated. Current data on these fish is important for future evaluations of their status.

Klíčová slova: bay; order; Pussong; species

Creative Commons License
Diversity of marine fish and their conservation status in Pusong Bay, Lhokseumawe City, Aceh Province, Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení