EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 2 (2020), 107–114

High biodiversity in a city centre: odonatofauna in an abandoned limestone quarry

Rafał Bobrek

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.12
zveřejněno: 09. 12. 2021

Abstract

Limestone quarries are known to be places where the diversity of xerothermophilic organisms is promoting diversity and in some, there are water bodies that potentially support the presence of hydrobionts. These include dragonflies (Insecta: Odonata), which, as amphibiotic insects, use both aquatic and terrestrial habitats. The purpose of this paper was to determine whether there was a high diversity of odonatofauna in an old limestone quarry with well-developed aquatic habitats, located in an urban environment in the Central-European city of Krakow (S Poland). For this purpose, dragonflies in the quarry were monitored regularly, focusing on the reproductive status and relative abundance of each species. In 2017–2018, 37 species belonging to seven families of Odonata were recorded in the quarry, which is 50% of the Poland’s odonatofauna. Of these, 33 species were considered indigenous to the quarry. Among them, 30% were moderately urbanophobic or urbanophobic taxa. Habitat specialists made up 39% of the species. Some rare and declining species, i.e. Leucorrhinia pectoralis and L. rubicunda, were abundant at this site. The study shows that a well-preserved secondary habitat, located in the centre of a city and not subject to urban management, can support a high diversity of odonates. Such limestone quarries in highly transformed urban environments can be valuable sites for this indicator group of organisms and should be identified, evaluated and conserved.

Klíčová slova: Odonata assemblage; dragonflies; urban environment; anthropogenic habitat; secondary habitat; novel ecosystem; damselflies

Creative Commons License
High biodiversity in a city centre: odonatofauna in an abandoned limestone quarry is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení