EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
European Journal of Environmental Sciences nabízí původní recenzované články z oblasti environmentálních věd, mnohdy inter- a transdisciplinární povahy se zvláštním zřetelem na evropské problémy. Časopis rovněž publikuje kritické shrnující texty a přehledy situace v oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních regionech a zemích. Zaměřuje se na širokou škálu témat, jako například přímé a nepřímé interakce živých a neživých složek životního prostředí, interakce s lidskou společností nebo environmentální udržitelnost.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, Vol 10 No 2 (2020), 124–132

Antennal morphology and sensilla of the predaceous ladybirds, Menochilus sexmaculatus and Propylea dissecta

Ahmad Pervez, Meena Yadav, Hakan Bozdogan

DOI: https://doi.org/10.14712/23361964.2020.14
zveřejněno: 09. 12. 2021

Abstract

Menochilus sexmaculatus and Propylea dissecta (Coleoptera: Coccinellidae) are predaceous ladybird beetles with immense biological control potential. The morphology of the antennae of the adults along with the diversity and distribution of sensilla were investigated using a scanning electron microscope as they are the main sensory organs involved in chemical communication, thermo-reception, materecognition, gustation, etc. The antennae of males and females in both species were clavate and consisted of three parts: scape, pedicel and a 9-segmented flagellum. The antennae of male and female P. dissecta were significantly longer than those of M. sexmaculatus despite their overall body size being smaller, probably due to the much longer F9 flagellomere in P. dissecta. Antennae of female ladybirds of both species exhibited sexual dimorphism in being longer than those of males. Scape was longer than other antennal parts in both species of ladybirds. There was a great diversity of sensilla with most of them on the ninth-flagellomere. We identified nine types of sensillum: chaetica, trichoidea, basiconica, Bohm bristles, campaniformia, placoidea, coeloconica, sporangia and styloconica. Coeloconica were restricted to flagellomere F8 in male P. dissecta and female M. sexmaculatus, respectively, indicating sexual dimorphism and male-related functions of this sensillum.

Klíčová slova: antenna; aphid; Coccinellidae; ladybird; morphology; sensilla

Creative Commons License
Antennal morphology and sensilla of the predaceous ladybirds, Menochilus sexmaculatus and Propylea dissecta is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1805-0174
E-ISSN: 2336-1964

Ke stažení