CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 3 No 2 (2019), 109–124

The Akashic Records: Origins and Relation to Western Concepts

Alex Nash

DOI: https://doi.org/10.14712/25704893.2020.3
zveřejněno: 02. 10. 2020

Abstract

The term Akashic Records originates from the Indian word Akasha, which gained a new meaning after its adoption by the Theosophical Society. The first part of the text explains the origin of the concept of both Akasha and the Akashic Records. The article argues that the transformation was influenced by elements from philosophy and physics, as well as by the Christian doctrine of predestination. The final part of the article then describes an example of how concepts similar to the Akashic Records still appeared in the 20th century.

Klíčová slova: Akashic records; Theosophy; Quantum physics; Predestination; Philosophy

Creative Commons License
The Akashic Records: Origins and Relation to Western Concepts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení