CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION
Central European Journal for Contemporary Religion je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na srovnávací religionistiku a příbuzné obory, přičemž se věnuje zejména problematice současných náboženství ve střední a východní Evropě. Časopis vychází dvakrát ročně a je vydávám společně Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a nakladatelstvím Karolinum.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL FOR CONTEMPORARY RELIGION, Vol 3 No 2 (2019), 125–126

Soviet Atheism as a Science, a Worldview, and a Social Discipline (Review)

Oleg Kyselov

DOI: https://doi.org/10.14712/25704893.2020.4
zveřejněno: 02. 10. 2020

Abstract

Book review: Smolkin, Victoria: A Sacred Space Is Never Empty: A History of Soviet Atheism. Princeton: Princeton University Press 2018, 360 p.

Creative Commons License
Soviet Atheism as a Science, a Worldview, and a Social Discipline (Review) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 2533-7955
E-ISSN: 2570-4893

Ke stažení