AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 168–171

Ctirad Václav Pospíšil, I řekl Bůh: Trinitární teologie stvoření

Pavel Frývaldský

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.65
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

Book review: Ctirad Václav Pospíšil, I řekl Bůh: Trinitární teologie stvoření, Praha: Karolinum 2019, 356 stran, ISBN 978-80-246-4261-1.

Creative Commons License
Ctirad Václav Pospíšil, I řekl Bůh: Trinitární teologie stvoření is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení