AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 55–68

Syriac Friends of St. Theodoret of Cyrrhus in the Ukrainian Synaxarion of St. Dymytriy Tuptalo

Daria Morozova

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.58
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

Composing the first Ukrainian Synaxarion (Chetii-Minei), the great Ukrainian theologian, scholar and hagiographer St. Dymytriy Tuptalo (1651–1709) relied on different sources, including Slavonic, Greek, Latin, and Polish. Thanks to an Antiochian Patericon by the Greek Syrian author Theodoret of Cyrrhus – History of the Friends of God, Dymytriy could introduce Theodoret’s holy friends to a Ukrainian readership, creating a bridge between the School of Antioch and Kyivan theological tradition. Introducing the Vitae of Syriac Saints into the Ukrainian and Russian Church calendar, Dymytriy to a considerable extent adopted Theodoret’s views on asceticism, Christian anthropology, and Church history. Thus, he may be called an ally of the Antiochian school, which was to a great extent marginalized in Byzantium since the 5th century and later on. Moreover, St. Dymytriy venerated Theodoret himself as one of those Saints despite incessant debates around his name initiated by his opponents at the Second Council of Constantinople.

Klíčová slova: Hagiography; Synaxarion; Theodoret of Cyrrhus; Dymytriy Tuptalo

Creative Commons License
Syriac Friends of St. Theodoret of Cyrrhus in the Ukrainian Synaxarion of St. Dymytriy Tuptalo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení