AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 20 No 2 (2020), 39–55

Memoryscapes: Southeast Europe and the Question of “Small/Minor” Literature

Gorica Majstorovic

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2021.3
zveřejněno: 15. 04. 2021

Abstract

Drawing on recent discussions in world literature and Michael Rothberg’s concept of multidirectional memory, in the present article I explore Danilo Kiš and Dubravka Ugrešić within the formation of transactional exchanges between “small/minor” and world literatures. As I approach these exchanges, my focus is on texts and contexts in which translation and memory function as the key mediator. By reading Kiš and Ugrešić comparatively, my aim, in what I call “the minor drive,” is to address writers and translators that contest hegemonic narratives, and in doing so, examine the cultural enterprise of “small/minor” literatures from the perspective of “worlding” former Yugoslavia and Southeast Europe.

klíčová slova: Danilo Kiš; Dubravka Ugrešić; translation; memory; minor literatures; former Yugoslavia

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení