AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 20 No 2 (2020), 13–38

“The Glory of the Nation”: Black Soldier-Historians and the Continuing African American Struggle for a Usable Past

Robert Cook

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2021.2
zveřejněno: 15. 04. 2021

Abstract

Heated controversies in the United States over the 1619 Project’s construction of a race-centered master narrative of American history highlight the need to locate public debates over this topic in historical context. This article analyzes the concerted efforts of two black Union veterans, George Washington Williams and Joseph T. Wilson, to remember African Americans’ wartime military service at a critical moment in the progress of Civil War memory. By the late 1880s the northern victors’ account of the southern slaveholders’ revolt against the US government was fading fast under the challenge of new, hegemonic narratives that deprived African Americans of significant agency in the “War of the Rebellion”. The article contends that, while the two pioneer soldier-historians were unable to sustain a national memory of black men’s military patriotism into the Jim Crow era, their innovative narrative strategies helped to lay the foundations of an effective black counter-memory of the Civil War period in the twentieth century.

klíčová slova: American Civil War; African Americans; US Colored Troops; war memory; counter-memory

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení