AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 19 No 2 (2019), 39–54

The Heritage of the Illyrian Provinces as an Element of Pro-Yugoslav Propaganda During the Reign of King Alexander I of Yugoslavia

Paweł Michalak

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2020.3
zveřejněno: 05. 02. 2020

Abstract

The biggest threat to the stability of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which was created after the First World War, was the social distinctions between its citizens, who had been raised in completely different countries, and even different civilizations. The people’s mentality and their various historical experiences were the consequence of living for hundreds of years in separate cultures. King Alexander Karađorđević was aware of that, and based his domestic politics on the idea of an integral “Yugoslavism,” which meant the propagation of the ideal of a unified Yugoslavia in all aspects of social life. The main aim of the monarch was consolidating his entire society around the Yugoslav idea, uniting all the country’s citizens into one nation and creating a new kind of man or woman – homo yugoslavicus. To achieve these goals, Karađorđević’s state propaganda drew upon events and ideas from the past history of each “tribe” of the “three-name nation.” In particular, the heritage of the Illyrian Provinces was used in that way. This article analyzes how the heritage of the Illyrian Provinces was used in public discourse of interwar Yugoslavia as one of the elements cementing the Yugoslav idea in the minds of the people. It focuses primarily on school curricula and the activities of influential scholars.

Klíčová slova: Yugoslavia; Yugoslavism; Illyrian Provinces; propaganda; school curricula

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení