AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 19 No 2 (2019), 11–38

Citizenship, National Identity, and the Search for Stability in Canada

Raymond Blake

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2020.2
zveřejněno: 05. 02. 2020

Abstract

When Canada was created it debated if it was best to seek political solidarity by creating a single political identity or was it wiser to build a citizenship that made space for all communities. This article argues there was no attempt to unite Canadians around a single national loyalty but only to join an array of diverse communities whose members might adopt a shared citizenship. Since 1867, Canada has adopted different approaches to creating citizenship to maintain political solidarity. Diversity has been an integral part of that narrative.

Klíčová slova: Canada; diversity; citizenship; nation-building; George-Étienne Cartier; Justin Trudeau

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení