AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 2 (2017), 59–78

Burying the Undead: Coming to Terms with the Soviet Past in Novels by Ol’ga Slavnikova and Sergei Lebedev

Alena Heinritz

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2018.4
zveřejněno: 01. 11. 2018

Abstract

I ask how novels by Ol’ga Slavnikova and Sergei Lebedev reflect the possibility of reconciliation between the post-Soviet present and the Soviet past in Russia and the contemporary politics of history. Both novels will be read in the context of “magical historicism” (Etkind), a genre that uncovers the legacy of traumatic past events in the present time using elements of the grotesque. After discussing the concepts of spectrality (Marx, Derrida) and hauntings by the “unburied” (Etkind), I argue that specters and other similar figures reflect mediality. In the two case studies, I present haunting as a reflection of the problems that arise in the attempt to delineate communism and the Soviet past in discourse. Discursive delineation, I argue, is a precondition for coming to terms with the Soviet past.

klíčová slova: Lebedev; Slavnikova; Russian literature; communism; reconciliation; spectrality; trauma

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení