AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 2 (2017), 35–57

Rethinking Reconciliation and the West German Left Wing

Jana Stoklasa

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2018.3
zveřejněno: 01. 11. 2018

Abstract

Discussion about reconciliation in post-World War II Germany usually centers on Hitler’s Jewish victims or recently enacted programs of restitution for so-called marginalized victim groups. In this paper, I explore the largely neglected domestic reconciliation policy affecting the West German left wing in the postwar period. Initially, on a genealogical, micro-historical basis, I investigate the restitution claim files of former communist and social-democratic printing companies located in Hannover, Lower Saxony. In the light of recent nationwide discourse in Germany about anti-communist measures of the pre-unification Federal Republic of Germany, such as the so-called Berufsverbote (bans on employment of leftists), these sources document negotiations to right past wrongs and shed light on reconciliation policy during the German-German “cold civil war” that followed World War II.

Klíčová slova: Germany; reconciliation; restitution; KPD; SPD; Berufsverbote

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení