AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 2 (2017), 81–86

Elina Lange-Ionatamishvili et. al.: Redefining Euro-Atlantic Values: Russia’s Manipulative Techniques

Barbora Chaloupková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2018.5
zveřejněno: 01. 11. 2018

Abstract

Book review: Elina Lange-Ionatamishvili et al.: Redefining Euro-Atlantic Values: Russia’s Manipulative Techniques. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2017. NATO StratCom COE Online Library. 139 pages.

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení