AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 2 (2017), 11–34

Transforming a Controversial Heritage: The Case of the Fascist Victory Monument in South Tyrol

Andrea Carlà, Johanna Mitterhofer

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2018.1
zveřejněno: 01. 11. 2018

Abstract

Using a Fascist monument in South Tyrol, Northern Italy as a case study, this paper investigates the role of monuments in managing and negotiating interpretations of the past in culturally heterogeneous societies. It explores approaches to overcoming the exclusionary potential of cultural heritage, reframing it in more inclusive, pluralist terms. It provides an in-depth analysis of a dialogical, pluralistic approach to heritage, which allows divergent, even contrary, interpretations of the past to coexist. Thus, the paper sheds light on how monuments (re)construct and contest memory and history. It provides insights into constructive ways of engaging with a controversial heritage in multiethnic societies.

Klíčová slova: cultural heritage; fascism; memory; monuments; reconciliation; South Tyrol; multiethnic societies

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení