AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 15 No 1 (2015), 33–63

Towards a Study of Memory in US Transatlantic Relations: The Late Cold War

György Tóth

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.79
zveřejněno: 01. 03. 2016

Abstract

Probing the intersection of Memory Studies and International Relations, this article traces the uses of collective memory in late Cold War US Transatlantic relations. First it surveys the existing scholarly literature on the topic and critiques some selected methodological models. Next it discusses the politics of cultural memory in the United States itself. In its main body, the study focuses on the core of the use of memory in US Transatlantic relations: historical reasoning in the fields of 1) foreign policy decision-making, and 2) public or cultural diplomacy. The author argues that while the US government may not have had a centrally articulated and overarching policy for the use of collective memory in US diplomacy, such a policy can nevertheless be assembled out of its foreign policy training and the cultural diplomacy practices of the United States Information Agency, both of which continued throughout the 1990s, the first period of the post-Cold War era.

Klíčová slova: United States; Cold War; memory; foreign policy; cultural diplomacy; transatlantic relations

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení