AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 15 No 1 (2015), 11–32

Here Be Spies: McCarthyism, its Reception and Connections to the Image of the USSR in the US between 1947–1954

Jiří Pondělíček

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.78
zveřejněno: 01. 03. 2016

Abstract

The paper deals with the era known as McCarthyism in the context of the early Cold War. It focuses on how the Americans perceived the threat of domestic Communists and how their view was linked to the events abroad. Using poll data from Gallup Polls conducted in and around the years in question, it discusses the cause and effect relation between the public opinion and the hearings. The paper concludes that the negative and sometimes hostile opinion of Americans toward Communism was not caused by McCarthyism, but it rather worked as a catalyst for the politicians who wanted to build their career on the issue of Communist subversion. When the external factors helped ease the domestic tension, the careers of McCarthy and others collapsed.

Klíčová slova: Cold War; United States; McCarthyism; public opinion; communism; anti-communism

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení