AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 15 No 1 (2015), 65–84

Collective Memory in Transatlantic Relations: In Search for the Ties that Bind

Kryštof Kozák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.80
zveřejněno: 01. 03. 2016

Abstract

Transatlantic relations are a key element of the current international system. As various factors influence the complex relationship, it is not clear what are the main driving forces that keep the ties strong in spite of numerous differences and disputes. The article explores the notion that collective memory serves as the crucial frame of reference supporting Transatlantic ties. It does so first by linking the concept of collective memory to international relations theory and then applying it to the main paradigms in Transatlantic relations. Main findings suggest that collective memory is indeed a highly relevant concept with respect to Transatlantic relations and that further research is needed to support this claim more robustly.

Klíčová slova: Transatlantic relations; collective memory; international politics; commemorations; liberation

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení