AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 3 (2014), 47–84

Co zbylo z „napadených“ tradic? Spolek bývalých horských myslivců a jeho péče o tradiční vojenské hodnoty v SRN po zhroucení mýtu o „čistém wehrmachtu“

[What Has Remained of the Traditions under Attack? The Association of Mountain Troops’ Veterans and its Attitudes to Traditional Military Virtues in Germany after the Debunking of the Myth of the “Clean Wehrmacht”]

Soňa Mikulová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.76
zveřejněno: 20. 07. 2015

Abstract

This paper examines how the Kameradenkreis der Gebirgstruppe (Mountain Troops Association), one of the last significant German associations of World War II veterans, has dealt with the war crimes perpetrated by the Nazi Wehrmacht. It focuses on the reaction of the Kameradenkreis to a protest campaign organized by antifascist groups and various civic initiatives in Mittenwald, Bavaria, from 2002 to 2009. One of the main aims of the protesters was to disrupt traditional meetings of the former as well as active soldiers to commemorate fallen “comrades” at the Mountain Troops’ Memorial near Mittenwald. The meetings were seen as a symbol of the surviving “tradition of perpetrators.” The study analyzes how the leaders of the Kameradenkreis have changed their attitudes towards the Wehrmacht war crimes.

klíčová slova: Germany; military traditions; veteran culture; antifascist movements; war crimes; wehrmacht; mountain troops association

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení