AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 3 (2014), 85–107

Alexandr Čubarjan a sovětské dědictví současné ruské historiografie

[Alexander Chubaryan and the Soviet-Era Legacy in Contemporary Russian Historiography]

Daniela Kolenovská

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.77
zveřejněno: 20. 07. 2015

Abstract

The knowledge of Russia’s Soviet past has advanced following the partial opening of archives in early 1990s. Ever since, the Russian historical discourse has developed in three main areas: politics, science, and education. The article assesses the role the professional historians are assigned to in the shaping of the historical memory in Putin’s Russia and in constructing the new Russian identity through the redefining of Russia’s Soviet past. It exemplifies this process through a biographical study of Alexander Chubaryan, the regime’s prominent historian.

klíčová slova: Russia; Soviet Union; foreign policy; historiography; politics of memory; politics of history

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení