AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 3 (2014), 11–45

Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika a nová východní politika

[Safety Valve or Buildup to Confrontation? The Two Germanies, Cultural Diplomacy, and the New Ostpolitik]

Petra Baštová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2015.75
zveřejněno: 20. 07. 2015

Abstract

The period of the 1960s and 1970s saw profound changes in the Federal Republic of Germany’s Ostpolitik and the cultural diplomacy. Using the methods of political history, this paper analyzes the interconnections between these two significant policy reforms. It answers the following research questions: How did the rivalry between the FRG and the GDR influence the reforms in West German cultural diplomacy? How did this reform change the basis of cultural relations of the FRG towards the GDR? Finally, how did the GDR react to these changes? This study aims to conceptualize the intra-German cultural relations in the period of the Cold War as a dynamic process. It offers not only a historical comparison, but also an analysis of the multiple interrelations and mutual influence linking West and East Germany.

klíčová slova: Republic of Germany; German Democratic Republic; Cold War; foreign cultural policy; cultural diplomacy

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení