AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 1 (2014), 49–68

Šeď Putinovy historické politiky

[The Greyness of Vladimir’s Putin Historical Policy]

Karel Svoboda

zveřejněno: 28. 01. 2015

Abstract

Russia’s historical policy under President Yeltsin was strongly anti-communist. In contrast, Vladimir Putin uses some motives from the past, be it Russian or Soviet. The country’s historical policy forms a wide range of tools stemming from the establishment of a special presidential commission for the support of films on historical topics from the Russian state budget. The Great Patriotic War plays a prominent role as something unquestionably positive in Putinist Russian state memory. It is particularly obvious when compared with its perceptions in other countries in the region, such as Ukraine, Estonia or Latvia.

klíčová slova: Russia; Vladimir Putin; politics and government; historical policy; ideology

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení