AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 1 (2014), 11–47

Počátky sovětské politiky vůči Afghánistánu v období let 1917 až 1919

[The Beginnings of a Soviet Policy towards Afghanistan, 1917–1919]

Petr Novák

zveřejněno: 28. 01. 2015

Abstract

By the 1880s Afghanistan had definitely fallen under a British influence, and it subsequently served as a buffer zone between the British and Russian empires. However, the Bolshevik Revolution of 1917 shattered the reality of Afghanistan being effectively closed for Russia, and it opened prospects for the new Soviet government to establish direct ties with the Afghans. This study explores the beginnings of a Soviet policy towards Afghanistan between 1917 and 1919. It concludes by arguing that while this Soviet policy might have been initially driven by defense and security concerns, offensive intentions soon prevailed, with the Soviets striving to weaken the positions of Britain, their main rival in the region, and to spread the Bolshevik Revolution further across Asia.

Klíčová slova: Afghanistan; Soviet Russia; Great Britain; Central Asia; Bolshevik Revolution

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení