AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 14 No 1 (2014), 69–108

Zahraniční a bezpečnostní politika Vladimira Putina v letech 2000–2008 na pozadí bezpečnostní kultury Ruské federace

[Vladimir Putin’s Foreign and Security Policy in the Context of Russia’s Security Culture, 2000–2008]

Lukáš Tichý

zveřejněno: 28. 01. 2015

Abstract

The aim of this article is to describe and analyze Russia’s foreign and security policy in 2000 to 2008, i.e. during Vladimir Putin’s first two presidential terms, and to situate these changes in the context of Russia’s security culture. This article is based on the premise that Russia’s foreign and security policy in this period were characterized by four features: (1) the promotion of multilateralism; (2) the exaggeration of threats to Russian national security; (3) an emphasis on nuclear deterrence and the modernization of Russian nuclear weapons; and (4) the use of energy as a tool of foreign policy.

klíčová slova: Russia; Vladimir Putin; foreign and security policy; security culture

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení