AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 1 (2020), 63–65

Informace o vydání revidovaného překladu Millsovy Sociologické imaginace v Sociologickém nakladatelství (SLON)

[Information on the publication of a revised translation of Mills' Sociological Imagination in the Sociological Publishing House (SLON)]

Alena Miltová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.23
zveřejněno: 15. 12. 2020

Abstract

Informative paper

reference (3)

1. Mills, C. W. (1968). Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta.

2. Mills, C. W. (2000). The Sociological Imagination (Fortieth Anniversary Edition). Oxford / New York: Oxford University Press.

3. Mills, C. W. (2002). Sociologická imaginace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Creative Commons License
Informace o vydání revidovaného překladu Millsovy Sociologické imaginace v Sociologickém nakladatelství (SLON) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení